Yn Equal Education Partners, rydym yn falch iawn o gyhoeddi cydweithrediad diweddar gyda Academi’r Scarlets, gan ddod â byd addysg a chwaraeon ynghyd trwy gyfres o weithdai datblygu ar gyfer eu sêr ifanc.

Mae’r cydweithio hwn yn ymgorffori ein cred yng ngrym trawsnewidiol addysg, yn enwedig wrth helpu chwaraewyr yr academi i ddatblygu fel pobl fel eu bod yn barod am lwyddiant ar y cae ac oddi arno. Yn sesiwn mis Hydref, a gyflwynwyd gan ein Cyfarwyddwr Addysgu a Dysgu, Neil Thomas, canolbwyntiodd y gweithdy ar ‘feddylfryd twf’ a sut y gall datblygu dealltwriaeth ohono arwain at berfformiad uwch fel chwaraewr rygbi ac fel person. Edrychodd y sesiwn hefyd i weld a oedd gan y chwaraewyr ‘feddylfryd sefydlog’ a rhoddodd offer ymarferol iddynt ddatblygu yn y meysydd hynny y gallent ei chael yn anodd.

Dywedodd Neil Thomas ei fod wrth ei fodd yn gweithio gyda thalent y dyfodol, gan ddweud, “Mae cydweithio ag Academi Rygbi’r Scarlets wedi bod yn brofiad werth chweil. Gan ein bod yn gwmni a ddechreuodd yn ardal Llanelli, mae cydweithio â’n rhanbarth rygbi ‘cartref’ yn brofiad gwych, gan helpu i sicrhau bod yr athletwyr hyn nid yn unig yn rhagori yn eu camp ond hefyd yn meddu ar y gwytnwch meddwl i ymdopi â heriau bywyd. Edrychwn ymlaen at barhau â’n hymdrechion i feithrin unigolion mor nodedig mewn cydweithrediadau yn y dyfodol.”

Daw’r bartneriaeth hon ar adeg gyffrous i Equal fel cwmni wrth i ni gyhoeddi partneriaeth arall yn ddiweddar gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful i hyrwyddo’r gwaith o gyflwyno’r rhaglen rhifedd Multiply a ariennir gan Lywodraeth y DU.

Eisiau cydweithio ar raglenni addysgol ar gyfer eich staff neu phobl ifanc? Cysylltwch â’r tîm i drafod: