01554 777749

Dywedwch wrthym am eich anghenion cyflogi

Llenwch y ffurflen isod. Gallwch ei gyflwyno sawl gwaith ar gyfer sawl swydd wag neu gyfuno'r wybodaeth mewn un cyflwyniad.


  Sut rydym yn gweithio gyda chyflogwyr


  Notice: Undefined index: step_text in /var/www/vhosts/equalrecruitment.creo.dev/httpdocs/wp-content/uploads/cache/2109353b7ef58661e707d7ed1def6e0646649b62.php on line 425
  Step 1 Deall eich swydd

  Er mwyn denu’r gweithwyr proffesiynol gorau, byddwn yn sicrhau ein bod yn deall eich sefydliad, eich diwylliant a’ch nodau.


  Notice: Undefined index: step_text in /var/www/vhosts/equalrecruitment.creo.dev/httpdocs/wp-content/uploads/cache/2109353b7ef58661e707d7ed1def6e0646649b62.php on line 425
  Step 2 Cytuno ar strategaeth fuddugol

  Byddwn yn gweithio gyda chi i gytuno ar strategaeth fuddugol i ddenu, sicrhau a chadw gweithwyr proffesiynol o ansawdd uchel.


  Notice: Undefined index: step_text in /var/www/vhosts/equalrecruitment.creo.dev/httpdocs/wp-content/uploads/cache/2109353b7ef58661e707d7ed1def6e0646649b62.php on line 425
  Step 3 Yr Ymgyrch

  Byddwn yn defnyddio hysbysebu digidol ac allgymorth i adeiladu diddordeb a gyrru ceisiadau.


  Notice: Undefined index: step_text in /var/www/vhosts/equalrecruitment.creo.dev/httpdocs/wp-content/uploads/cache/2109353b7ef58661e707d7ed1def6e0646649b62.php on line 425
  Step 4 Y Chwiliad

  Byddwn yn cychwyn ein chwiliad, gan gynnig staff addas a gyflogir gan Equal, sydd wedi’u fetio’n llawn ac ar gael am waith os bydd eu hangen arnoch ar unwaith. Os ydych chi’n cyflogi ymlaen llaw, byddwn yn cyflwyno ymgeiswyr o ansawdd uchel wedi’u sgrinio ac yn barod i’w cyfweld.


  Notice: Undefined index: step_text in /var/www/vhosts/equalrecruitment.creo.dev/httpdocs/wp-content/uploads/cache/2109353b7ef58661e707d7ed1def6e0646649b62.php on line 425
  Step 5 Lleoliad neu penodi

  Os bydd angen staff yn syth, byddwn yn sicrhau bod unigolyn addas gyda chi pan fo angen. Ar gyfer rolau hirdymor a pharhaol, byddwn yn cefnogi’r broses gyfweld, trafod penderfyniadau penodi gydag ymgeiswyr, ac yn cefnogi chi gyda’r broses fetio ac ar-fwrdd heb unrhyw gost ychwanegol os hoffwch y gefnogaeth honno.


  Notice: Undefined index: step_text in /var/www/vhosts/equalrecruitment.creo.dev/httpdocs/wp-content/uploads/cache/2109353b7ef58661e707d7ed1def6e0646649b62.php on line 425
  Step 6 Dilyniant & adborth

  Er mwyn parhau i wella ein gwasanaeth, byddwn yn cymryd camau dilynol i dderbyn adborth ac i weld sut arall y gallwn cefnogi chi.