01554 777749

Rydym yn gweithio’n agos gydag ystod o gleientiaid a phartneriaid sefydliadol i ddod â manteision a gwelliannau sylweddol i’r sector addysg.

Partneriaethau Addysg Uwch

O fewn y gofod addysg uwch, rydym yn creu ac yn rheoli partneriaethau unigryw rhwng systemau ysgolion, llywodraethau a sefydliadau addysg uwch gorau’r byd, gan gyrraedd miloedd o ddisgyblion bob blwyddyn a bod o fudd i ddylunio’r cwricwlwm, addysgu a dysgu a mynediad at addysg uwch.

Mae ein mentrau yn gwella mynediad Addysg Uwch ac yn gwella addysg STEM mewn partneriaeth â rhaglenni mewn prifysgolion gan gynnwys Iâl, MIT a Rhydychen.

Mentrau Digidol

Trwy ein gwaith cydweithredol ar gyfer Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA), rydym wedi adeiladu platfform digidol cyntaf Cymru ar gyfer recriwtio a chadw gweithwyr addysg proffesiynol – Addysgwyr Cymru. Rydym hefyd yn cefnogi ein partneriaid datblygu wrth ddylunio ac adeiladu llwyfannau recriwtio ac adnoddau dynol ar draws ystod o ddiwydiannau.

Academi Seren (Rhyngwladol)

Rhwydwaith Seren yw menter flaenllaw Llywodraeth Cymru sy'n cefnogi disgyblion mwy galluog a thalentog mewn ysgolion a cholegau ar draws Cymru i gael mynediad at gyfleoedd addysg uwch o ansawdd yng Nghymru, ar draws y DU a ledled y byd.

MIT Global Teaching Labs yng Nghymru

Mae rhaglen MIT Global Teaching Labs yng Nghymru yn rhaglen unigryw o effeithiol a thrawsnewidiol, gan ddod â hyfforddwyr STEM arbenigol o Sefydliad Technoleg Massachusetts (MIT) i ystafelloedd dosbarth ac ystafelloedd staff ar draws Cymru.

Science & Engineering Program for Teachers MIT

Mae MIT SEPT yn rhoi cyfle i athrawon arloesol ac ymroddedig o bob cwr o'r byd fynychu darlithoedd gan wyddonwyr gorau, rhoi cynnig ar y dechnoleg ddiweddaraf a ddatblygwyd ar y campws a rhwydweithio gyda grŵp rhagorol o addysgwyr angerddol.

Recriwtio Digidol Addysgwyr Cymru

Yn 2020, wnaethom cydweithio â Chyngor y Gweithlu Addysg (CGA) a chwmni datblygu meddalwedd yng Nghymru i adeiladu platfform recriwtio a hyfforddi digidol Addysgwyr Cymru ar ran Llywodraeth Cymru.

Newyddion diweddaraf

Edrychwch ar rai o'n newyddion diweddaraf isod