Rydym yn gweithio’n agos gydag ystod o gleientiaid a phartneriaid sefydliadol i ddod â manteision a gwelliannau sylweddol i’r sector addysg.

Partneriaethau Addysg Uwch

O fewn y gofod addysg uwch, rydym yn creu ac yn rheoli partneriaethau unigryw rhwng systemau ysgolion, llywodraethau a sefydliadau addysg uwch gorau’r byd, gan gyrraedd miloedd o ddisgyblion bob blwyddyn a bod o fudd i ddylunio’r cwricwlwm, addysgu a dysgu a mynediad at addysg uwch.

Mae ein mentrau yn gwella mynediad Addysg Uwch ac yn gwella addysg STEM mewn partneriaeth â rhaglenni mewn prifysgolion gan gynnwys Iâl, MIT a Rhydychen.

Mentrau Digidol

Trwy ein gwaith cydweithredol ar gyfer Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA), rydym wedi adeiladu platfform digidol cyntaf Cymru ar gyfer recriwtio a chadw gweithwyr addysg proffesiynol – Addysgwyr Cymru. Rydym hefyd yn cefnogi ein partneriaid datblygu wrth ddylunio ac adeiladu llwyfannau recriwtio ac adnoddau dynol ar draws ystod o ddiwydiannau.

Newyddion diweddaraf

Edrychwch ar rai o'n newyddion diweddaraf isod