Mae Equal Talent Partners yn ymgynghoriaeth recriwtio a hyfforddi addysg flaenllaw sy’n gweithio gydag ysgolion ac yn ffurfio partneriaethau Addysg Uwch arloesol ar draws Cymru, yn Lloegr ac yn rhyngwladol. Rydym yn galluogi sefydliadau addysg i ddenu, cadw a datblygu’r doniau addysgu gorau a darparu cyfleoedd heb eu hail i ddysgwyr dyfu. Rydym yn gwneud hyn trwy ein gwaith ar draws recriwtio addysg, hyfforddi athrawon, ymgynghori yn y sector cyhoeddus & rheoli prosiectau a thrwy ffurfio partneriaethau addysg uwch effeithiol yn rhyngwladol. Rydym yn cyfuno ein harbenigedd ni ac arbenigedd ein partneriaid â phŵer technoleg i gysylltu pobl ac i ymgysylltu â gweithwyr proffesiynol addysg a dysgwyr i ddatblygu eu hunain trwy ymgymryd â heriau newydd bob dydd!

Ein gweledigaeth a’n cenhadaeth

 • Cysylltu gweithwyr proffesiynol addysgu rhagorol â’r cyfleoedd gorau.

 

 • Darparu staff o ansawdd uchel trwy recriwtio diogel a chydymffurfiol i ysgolion.

 

 • Cyflwyno safonau uchel o addysgu a dysgu.

 

 • Bod yn bartner cefnogol i bawb ac i wasanaethu fel estyniad i swyddfa’r ysgol.

 

 • I ddarparu cyfleoedd heb eu hail i ddysgwr.

Pam yr ydym ni’n gwneud yr hyn rydym yn ei wneud?

 • Galluogi sefydliadau addysg i ddenu, cadw a datblygu’r dalent addysgu gorau.

 

 • Ehangu’r ystod o gyfleoedd o ansawdd ar gyfer gweithwyr proffesiynol addysgu ansawdd uchel.

 

 • Cyflwyno cyfleoedd datblygiadol effeithiol ar gyfer twf proffesiynol a phersonol.

 

 • Darparu cyfleoedd trawsnewidiol heb eu hail i ddysgwyr.

 

 • I’w gwneud yn haws rhedeg ysgolion a sefydliadau llwyddiannus.

Ein gwerthoedd a’n hymrwymiadau

Rydym wedi ymrwymo i fod yn:

 • Uchelgeisiol ar eich rhan
  Gefnogol i’ch anghenion
 • Deallgar o’ch cyflawniadau a’ch nodau
 • Teg a moesegol yn ein gwaith
 • Yn benderfynol o ragori ar holl ddisgwyliadau

Beth yr ydym yn ddarparu?

 • Gweithwyr proffesiynol rhagorol, wedi’u fetio yn llawn ar gyfer cyflenwi bob dydd, swyddi tymor hir a pharhaol.
 • Cyfleoedd i weithwyr proffesiynol addysgu ddatblygu eu gyrfaoedd a chyflawni eu nodau.
 • Profiadau addysgol heb eu hail i ddysgwyr.
 • Cyfleoedd hyfforddi ar gyfer datblygiad proffesiynol a thwf personol i weithwyr proffesiynol addysgu a dysgwyr.
 • Estyniad o swyddfa’r ysgol i helpu ysgolion i gyflawni eu nodau.
 • Cefnogaeth ymroddedig i’n holl bartneriaid.
 • Cynhwysoldeb ac awydd i ehangu ein cyrhaeddiad a’n perthnasoedd.

Ein cleientiaid a’n partneriaid

Mwy am ein cleientiaid a’n partneriaid: