Recriwtio gyda Equal Education Partners

Mae ein tîm Recriwtio yn gweithredu yn y pedwar maes canlynol:
 1. Addysgu a Chymorth Addysgu
 2. e-Ddysgu & Thechnoleg Addysg
 3. Rhyngwladol
 4. Arweinyddiaeth

Rydym yn cynnig cyfraddau cyflog sy’n arwain y farchnad ac mae gennym ystod eang o swyddi ar gael trwy gydol y flwyddyn. Rydym hefyd yn darparu cyfleoedd dysgu proffesiynol wedi’u hariannu’n llawn i addysgwyr.

Ymunwch â Equal heddiw; ewch ymhellach yfory

Rydym yn rhagweithiol wrth sicrhau cyfleoedd gyrfa rhagorol i aelodau ein tîm a byddwn yn gefnogol i'ch uchelgeisiau trwy gydol eich amser gyda Equal Education Partners

Cymorth Addysgu

Rydym yn recriwtio staff addysgu a chymorth addysgu ar gyfer dros 100 o ysgolion cynradd, ysgolion uwchradd, ysgolion Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY), colegau Addysg Bellach (AB) ac Unedau Cyfeirio Disgyblion ar draws Cymru a sawl ardal yn Lloegr.

eDdysgu a Thechnoleg Addysg

Mae ein tîm e-Ddysgu a Thechnoleg Addysg yn cefnogi prifysgolion, llywodraethau a chwmnïau technoleg addysg twf uchel uchelgeisiol yn fyd-eang i recriwtio unigolion talentog yn y gofodau e-Ddysgu a thechnoleg addysg.

Rhyngwladol

Mae ein cynnig rhyngwladol yn dod â gweithwyr proffesiynol addysgu o bob cwr o'r byd i addysgu yn y DU ac yn cefnogi ysgolion rhyngwladol ar drasw y byd i ddod o hyd i'r athrawon cymwysedig gorau yn y DU.

Arweinyddiaeth

Rydym yn gweithio gydag awdurdodau lleol, ysgolion annibynnol ac ymddiriedolaethau aml-academi i ddod o hyd i weithwyr proffesiynol rhagorol ar gyfer swyddi arwain ysgolion ar draws y byd.

Pam ddylai addysgwyr weithio gyda Equal?

Pam ddylai cyflogwyr weithio gyda Equal?
Reason 1 Cyfraddau Tâl Ardderchog:
 • Isafswm o £27,018 y flwyddyn ar gyfer athrawon cymwys o’r diwrnod cyntaf
 • Telir pob Cynorthwyydd Addysgu uwchlaw’r Cyflog Byw
 • Rydym yn talu’n uniongyrchol trwy gynllun Talu Wrth Ennill (nid ydym yn defnyddio cwmnïau ymbarél costus)
Reason 2 Dysgu Proffesiynol
 • Hyfforddi a mentora ar gael i holl aelodau’r tîm
 • Cyrsiau Datblygiad Proffesiynol Parhaus wedi’u hariannu gan Equal Talent Partners
 • Cyfleoedd rhwydweithio a chymorth ar gael i holl aelodau’r tîm
Reason 3 Cefnogaeth Ymroddedig
 • Rydym yn mabwysiadu dull wedi’i bersonoli, gan ddod i adnabod pob aelod o’r tîm
 • Bydd ein Rheolwyr Recriwtio yn eich cefnogi o ddydd i ddydd
 • Rydym bob amser ar gael trwy ein gwasanaeth y tu allan i oriau
Reason 4 Cyfleoedd Eang
 • Rydym yn recriwtio staff addysgu a chymorth addysgu ar gyfer dros 100 o ysgolion a cholegau
 • Rydym wedi ein hargymell gan Lywodraeth Cymru i bob ysgol yng Nghymru
 • Rydym wedi ein hargymell ledled Lloegr gan yr Adran Addysg
Reason 5 Hyblygrwydd
 • Dilyniant Gyrfaol
Reason 6 Dilyniant Gyrfaol
 • Rydym yn rhagweithiol wrth sicrhau swyddi hirdymor a pharhaol i’n staff addysgu a chymorth addysgu
 • Rydym yn galluogi staff addysgu a chymorth addysgu i adeiladu perthnasoedd pwysig ar draws amrywiaeth eang o ysgolion a cholegau

 

Academi Equal Education Partners

Edrychwch ar ein Academi fewnol i gael manylion am sut y gallwn eich helpu i ddatblygu eich gyrfa mewn addysg

Edrychwch ar ein Academi fewnol i gael manylion am sut y gallwn eich helpu i ddatblygu eich gyrfa mewn addysg

Academi Equal

Newyddion Diweddaraf

Edrychwch ar rai o'n newyddion diweddaraf isod!