Trosolwg

Mae’r Rhaglen Gwyddoniaeth a Pheirianneg y Massachusetts Institute of Technology yn rhoi cyfle i athrawon arloesol ac ymroddedig o bob cwr o’r byd fynychu darlithoedd gan y gwyddonwyr gorau rhoi cynnig ar y dechnoleg ddiweddaraf a ddatblygwyd ar y campws a rhwydweithio gyda grŵp rhagorol o addysgwyr angerddol.
Cynhelir y rhaglen hon am wythnos bob haf ar gampws MIT yng Cambridge, Massachusetts, neu ar-lein, yn ôl yr angen.
Gyda dôs trwm o’r ymchwil gwyddoniaeth a pheirianneg diweddaraf a ddarperir gan ymchwilwyr a darlithwyr MIT, mae’r rhaglen yn cyrraedd athrawon mewn ffordd unigryw.

Trosolwg o fenter SEPT

Traciau Rhaglen

Track 1: "Broadening Participation in STEM"

Mae’r trac hwn yn cefnogi athrawon i gaffael y sgiliau sydd eu hangen i hyfforddi ac annog poblogaethau o fyfyrwyr sydd yn draddodiadol wedi’u tangynrychioli mewn meysydd STEM.

Mae rhaglennu’r prynhawn yn cynnwys gweithdai a thrafodaethau sy’n canolbwyntio ar gynyddu a chynnal cyfranogiad mewn STEM ar gyfer menywod, myfyrwyr ag anableddau, lleiafrifoedd ethnig, a chymunedau eraill.

Track 2: “Epidemics, Evolution, and Economics: Modelling Complex Systems with StarLogo Nova”

Mae’r trac hwn yn rhoi cyflwyniad i StarLogo Nova, offeryn rhaglennu bloc a ddatblygwyd yn MIT y gellir ei ddefnyddio i greu gemau a modelau o systemau cymhleth.

Mae sesiynau’r prynhawn yn cynnwys cyflwyniadau a defnydd o offer aroesol sy’n cael eu datblygu, efelychiadau, gemau, technoleg a thiwtorialau y gellir eu cyflwyno i sefydliadau addysg amrywiol.

Track 3: “Use and Design of Games and Simulations”

Mae’r trac hwn yn hysbysu athrawon wrth ddefnyddio a dylunio gemau ac efelychiadau, o ddefnydd mewn ystafelloedd dosbarth i gefnogi dysgu systemau a llythrennedd cyfrifiannol.

Mae sesiynau’r prynhawn yn cynnwys cyflwyniadau a defnydd o offer aroesol sy’n cael eu datblygu, efelychiadau, a gemau, yn ogystal â gweithdai mewn dylunio gemau a rhaglennu gemau. NID oes angen gwybodaeth flaenorol o raglennu a chyfrifiadureg.

Beth sydd ar gael?

Dewiswch o un o’r tri thrac academaidd sydd ar gael (Ehangu Cyfranogiad, Dysgu ac Ymholi Seiliedig ar Brosiect, neu Ddylunio Gemau) a chymerwch ran yn y gweithgareddau canlynol:

  • Darlithoedd dyddiol gan wyddonwyr MIT ar ffiniau newydd mewn ymchwil gwyddoniaeth a pheirianneg
  • Gweithdai ymarferol gyda gemau cyfrifiadurol, efelychiadau, a thechnoleg a ddatblygwyd yn MIT
  • Teithiau o Labordai ac Arddangosiadau Arweinir gan wyddonwyr MIT.
  • Amlygiad ychwanegol i fentrau MIT K-12 ar gyfer myfyrwyr ac athrawon
  • Adeiladu cymunedol ymhlith y grŵp rhagorol o athrawon y mae SEPT yn hysbys amdanynt

 

Mae wastad wedi bod yn nod gan SEPT i gadw maint dosbarth pob blwyddyn yn fach er mwyn sicrhau bod pob cyfranogwr yn cael y profiad gorau posib.

Mae SEPT yn cynnig cymhareb cyfadran-myfyriwr uchel, gyda maint dosbarth rhwng 50-60 sy’n ehangu bob blwyddyn.

I ddarganfod sut y gallwch chi gymryd rhan trwy bartneriaeth Partneriaid Addysg Gyfartal â Rhaglen Addysg Athrawon Scheller, cysylltwch heddiw

Cysylltwch â ni