Llwyfan recriwtio digidol Addysgwyr Cymru

Yn 2020, buom yn cydweithio â Chyngor y Gweithlu Addysg (CGA) a chwmni datblygu meddalwedd yng Nghymru i adeiladu platfform recriwtio a hyfforddi digidol Addysgwyr Cymru ar ran Llywodraeth Cymru.

Mae Addysgwyr Cymru yn galluogi cyflogwyr gweithwyr proffesiynol ym maes addysg a darparwyr hyfforddiant yn y sector ar draws Cymru i hysbysebu eu rolau a’u cyfleoedd yn rhad ac am ddim. Mae’r platfform hefyd yn darparu arweiniad ac yn galluogi gweithwyr proffesiynol i ymgeisio am gyfleoedd newydd mewn ychydig o gliciau yn unig.

I ymweld â’r platfform, ewch i addysgwyr.cymru

Addysgwyr Cymru #GydanGilyddGallwnYsbrydoli

The mission

Mae Addysgwyr Cymru yn ddod yn gartref i’r proffesiwn addysg yng Nghymru yn gyflym.

Wedi’i noddi gan Lywodraeth Cymru a’i adeiladu gan Equal Talent Partners a CREO Interactive ar gyfer y CGA, mae Addysgwyr Cymru yn cyflwyno dull cenedlaethol o fynd i’r afael â heriau recriwtio mewn addysg.

Mae’r platfform yn ymdrechu i wella atyniad, datblygiad a chadw talent, trwy gefnogi addysgwyr ar bob lefel, bob cam o’r ffordd.

Core functions
  • Chwiliad swyddi a cheisiadau ar gyfer gweithwyr addysg proffesiynol
  • Hysbysebu a llogi ar gyfer cyflogwyr a darparwyr hyfforddiant
  • Cyfleoedd Dysgu Proffesiynol
  • Gwybodaeth, Cyngor a Chanllawiau ar yrfaoedd a chymwysterau
  • Digwyddiadau a newyddion
  • Integreiddio â FyCGA a’r Pasbort Dysgu Proffesiynol (PDP) 

 

 

 

The digital recruitment platform

Dyluniwyd platfform Addysgwyr Cymru i alluogi pob addysgwr presennol a darpar addysgwr yng Nghymru i ddod o hyd i’r cyfleoedd cyflogaeth a datblygiad proffesiynol gorau.

Mae’r dyluniad hawdd ei ddeall a deinamig yn ei gwneud mor hawdd ceisio am swydd ag y mae i archebu arhosiad trwy AirBnB. Gall unigolion chwilio, hidlo ac arbed swyddi, gwneud cais yn uniongyrchol i sawl rôl a dilyn ceisiadau i gyd mewn ychydig o gliciau.

Employer branding

Trwy alluogi cyflogwyr i arddangos eu hunain, mae platfform Addysgwyr Cymru yn dod â brandio cyflogwyr i’r sector addysg a’r sector cyhoeddus, gan greu cyfle i’r cyflogwyr gorau ddisgleirio.

 

Yn ogystal â phroffiliau y gellir eu haddasu, mae’r holl ddefnyddwyr (unigolion, cyflogwyr a darparwyr hyfforddiant) yn elwa o ddangosfyrddau eu hunain, lle gallant reoli eu swyddi, ceisiadau, cyfleoedd a chydweithio ag eraill.