Rydym yn darparu ystod eang o gyfleoedd datblygiad proffesiynol yn y cnawd ac yn rhithwir i weithwyr addysg proffesiynol.

Dysgu Proffesiynol gyda Equal

Mae Dysgu Proffesiynol yn caniatáu chi i ddringo grisiau gyrfa mewn pwnc o’ch dewis – os yw hynny’n cymryd y cam cyntaf neu’n dringo i gyrraedd y brig!

Fel addysgwyr, rydym yn brwdfrydig am ddysgu gydol oes.

Cyrsiau ar gael i ysgolion, colegau a gwasanaethau gwella ysgolion:

 • Asesu & Marcio
 • Ymwybyddiaeth Awtistiaeth
 • Dysgu Cyfunol
 • Ymddygiad Heriol
 • Her & Gwahaniaethu
 • Rheoli Ystafell Ddosbarth
 • Datblygu Meddylwyr Beirniadol
 • Dysgu Seiliedig ar Ymholi
 • Cyfarwyddyd dan arweiniad dysgwr
 • Trin â Llaw
 • Ymwybyddiaeth Ofalgar ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol Addysgu
 • Cwricwlwm Newydd
 • Sefydlu ANG yng Nghymru
 • Cyfathrebu Cadarnhaol
 • Diogelu Plant mewn Addysg
 • Ymestyn disgyblion mwy galluog a thalentog
 • Cefnogi Ceisiadau Prifysgol
 • Addysgu gyda Thrawma

Academi Equal Education Partners

Academi Equal Education Partners yw ein platfform e-ddysgu sy’n cynnal amrywiaeth o gyrsiau sydd ar gael ar alw yn ôl eich hwylustod.

Yn ogystal â’r Academi, rydym yn cynnig nifer o ddigwyddiadau dysgu proffesiynol byw ar-lein ac yn bersonol trwy gydol y flwyddyn academaidd. Gweler y calendr isod am fanylion cynnig 2024:


Rydym hefyd yn cynnal cyrsiau bob hanner tymor yn rhad ac am ddim i’r holl staff cyflenwi sy’n gweithio gyda Equal.

I ddarganfod mwy am weithio gyda Equal fel athro cyflenwi neu gynorthwyydd cymorth addysgu, cliciwch yma.

I gael mwy o wybodaeth am ein cyrsiau, costau ac i archebu DPP a hyfforddiant HMS ar gyfer eich ysgol, awdurdod lleol neu gonsortiwm rhanbarthol, ffoniwch ni ar 02920 697129 neu 01554 777749 neu anfonwch e-bost atom.

Cysylltwch