Trosolwg

Mae rhaglen MISTI Global Teaching Labs yng Nghymru yn rhaglen effeithiol a thrawsffurfiol unigryw, sydd yn dod â hyfforddwyr STEM arbenigol o Massachusetts Institute of Technology (MIT) i ystafelloedd dosbarth ac ystafelloedd staff ar draws Cymru.

Trwy’r fenter partneriaethiol hon, nod Llywodraeth Cymru, MIT ac Equal Education Partners yw i gynyddu ymgysylltiad â phynciau STEM trwy archwilio materion y byd go iawn ac i rymuso dysgwyr i ymdrechu i gyflawni eu potensial llawn yn yr ystafell ddosbarth a thu hwnt.

I ddysgu mwy am raglen MISTI Global Teaching Labs yng Nghymru, cliciwch yma.

 

Yn 2021, Cefnogodd 18 hyfforddwr a gymerodd ran o Sefydliad Technoleg Massachusetts (MIT) a Phrifysgol Iâl-Genedlaethol Singapore (Yale-NUS) ysgolion a cholegau trwu gyflwyno gwersi a gweithdai byw a recordiwyd ymlaen llaw, a trwy gyflwyno cefnogaeth cyd-gwricwlaidd, allgyrsiol ac uwch-gwricwlaidd. Yn ogystal, mae cynnwys wedi’i recordio gan rai o fyfyrwyr prifysgol STEM mwyaf talentog y byd wedi’u casglu a’i defnyddio i ymestyn hirhoedledd y rhaglen ac effaith dysgu

Cliciwch yma i ddysgu mwy am ein hyfforddwyr o 2021.

Ym mis Ionawr 2022, bydd rhaglen MIT Global Teaching Labs yng Nghymru nawr yn cael ei haddasu i’w chyflawni’n gwbl rithwir mewn ymateb i’r amgylchiadau COVID sy’n datblygu.

Cliciwch yma i gwrdd â’n hyfforddwyr ar gyfer 2022!

Gwnewch cais nawr am 2022!

Llenwch y ffurflen isod i gofrestru'ch diddordeb mewn ymuno â GTL yng Nghymru 2022.