Yn Equal Education Partners, rydym yn gweithio gydag ysgolion, colegau AB, llywodraethau, prifysgolion a chwmnïau addysg arloesol i fynd i’r afael â heriau cymhleth.

Trwy ein gwaith, rydym yn ymdrechu i wella atyniad a chadw talent, ehangu mynediad i addysg uwch, a hyrwyddo addysg STEM.

Beth mae ein niferoedd yn ei ddweud?

1,500+
addysgwyr wedi'u recriwtio ar gyfer ysgolion a cholegau
130+
ysgolion, colegau ac academïau partner
1.25
miliwn oriau o gyflenwi wedi'u darparu hyd yn hyn
22/22
siroedd yng Nghymru ymhle rydym yn cael ein hargymell i bob ysgol
532
pobl sydd wedi'u hyfforddi gan ein Academi Dysgu Proffesiyno
229
lleoliadau cyfnewid a grëwyd gan ein partneriaethau rhyngwladol
Chwaraewch
Saibwch

Beth rydym yn gynnig:

Rydym yn galluogi sefydliadau addysg i ddenu, cadw a datblygu'r doniau addysgu gorau a darparu cyfleoedd heb eu hail er mwyn i ddysgwyr dyfu. Rydym yn gwneud hyn trwy ein gwaith ar draws recriwtio addysg, hyfforddi athrawon, ymgynghori yn y sector cyhoeddus & rheoli prosiectau a thrwy ffurfio partneriaethau addysg uwch effeithiol yn rhyngwladol.
Er mwyn cadw'n ddiogel yn eich chwiliad swydd rydym yn argymell eich bod yn ymweld â JobsAware, sefydliad dielw, cyd-ddiwydiant a gorfodi'r gyfraith sy'n gweithio i fynd i'r afael â sgamiau swydd. Ewch i wefan JobsAware am wybodaeth am sgamiau cyffredin ac i gael cyngor arbenigol am ddim i chwilio am swyddi mwy diogel. Mae Equal Education Partners yn cytuno i gadw at Egwyddorion Ymwybodol Swyddi Arferion Da.

MIT Global Teaching Labs yng Nghymru – nawr ar agor i bob ysgol a choleg yng Nghymru – mwy o wybodaeth

Darganfyddwch mwy

Newyddion diweddaraf

Edrychwch ar rai o'n newyddion diweddaraf isod!

Cysylltwch â ni!

Llenwch y ffurflen isod, ffoniwch ni ar 01554 777749/02920 697129 neu anfonwch e-bost i hello@equaleducationpartners.com.