01554 777749

Yn Equal Education Partners, rydym yn gweithio gydag ysgolion, colegau AB, llywodraethau, prifysgolion a chwmnïau addysg arloesol i fynd i’r afael â heriau cymhleth.

Trwy ein gwaith, rydym yn ymdrechu i wella atyniad a chadw talent, ehangu mynediad i addysg uwch, a hyrwyddo addysg STEM.

Beth mae ein niferoedd yn ei ddweud?

1,500+
addysgwyr wedi'u recriwtio ar gyfer ysgolion a cholegau
130+
ysgolion, colegau ac academïau partner
1.25
miliwn oriau o gyflenwi wedi'u darparu hyd yn hyn
22/22
siroedd yng Nghymru ymhle rydym yn cael ein hargymell i bob ysgol
532
pobl sydd wedi'u hyfforddi gan ein Academi Dysgu Proffesiyno
229
lleoliadau cyfnewid a grëwyd gan ein partneriaethau rhyngwladol
Chwaraewch
Saibwch

Beth rydym yn gynnig:

Rydym yn galluogi sefydliadau addysg i ddenu, cadw a datblygu'r doniau addysgu gorau a darparu cyfleoedd heb eu hail er mwyn i ddysgwyr dyfu.
Rydym yn gwneud hyn trwy ein gwaith ar draws recriwtio addysg, hyfforddi athrawon, ymgynghori yn y sector cyhoeddus & rheoli prosiectau a thrwy ffurfio partneriaethau addysg uwch effeithiol yn rhyngwladol.

Gyrfaoedd

Rydym yn recriwtio gweithwyr proffesiynol rhagorol ar bob lefel a cham yn eu gyrfaoedd ar gyfer sefydliadau addysgol. Mae ein rolau'n cynnwys Addysgu a Chymorth Addysgu, e-Ddysgu a Thechnoleg Addysg, swyddi Rhyngwladol ac Arweinyddiaeth.

Recriwtio

Porwch ein bwrdd swyddi ar gyfer rhai o'n rolau diweddaraf. Fodd bynnag, peidiwch ag anghofio bod cymaint o rai eraill ar gael gennym. Mae'n werth siarad â'n tîm os na ddewch o hyd i'r hyn rydych chi'n chwilio amdano'n syth!

Academi

Mae ein Academi Dysgu Proffesiynol yn darparu cyfleoedd datblygu effeithiol i weithwyr addysg proffesiynol ar bob lefel, yn y cnawd ac yn rhithwir! Ein nod yw cefnogi pob addysgwr yn eu teithiau dysgu gydol oes.

Partneriaethau

Rydym yn cydweithio â'r bobl a'r sefydliadau gorau i wneud i bethau gwych ddigwydd ym myd addysg. Cymerwch gip ar ein partneriaethau prifysgolion rhyngwladol a'n mentrau digidol sy'n arwain y byd

MIT Global Teaching Labs yng Nghymru – nawr ar agor i bob ysgol a choleg yng Nghymru – mwy o wybodaeth

Darganfyddwch mwy

Newyddion diweddaraf

Edrychwch ar rai o'n newyddion diweddaraf isod!

Cysylltwch â ni!

Llenwch y ffurflen isod, ffoniwch ni ar 01554 777749/02920 697129 neu anfonwch e-bost i hello@equaleducationpartners.com.