Tîm Equal!

Prif Swyddog Gweithredol
Cyfarwyddwr Gweithredol y Grŵp
Rheolwr Gyfarwyddwr
Cyfarwyddwr Recriwtio
Cyfarwyddwr Cyswllt (Recriwtio)
Uwch Ymgynghorydd Recriwtio
Rheolwr Recriwtio Ymgeiswyr
Is-ymgynghorydd Recriwtio
Uwch Gydymaith (Partneriaethau Rhyngwladol)
Uwch Gydymaith (Partneriaethau Addysg Uwch)
Uwch Gydymaith (STEM a Dysgu Proffesiynol)
Rheolwr Rhaglen Tiwtora
Rheolwr Addysgu Oedolion
Rheolwr Addysgu Oedolion
Rheolwr Dysgu a Datblygu
Uwch-reolwr Digidol
Rheolwr Brand a Dylunio
Swyddog Marchnata
Rheolwr Cyllid
Rheolwr Busnes a Phobl
Rheolwr Cynorthwyol (Cyllid a Rheolaeth)
Pennaeth Lles