Tîm Equal!

Prif Swyddog Gweithredol
Cyfarwyddwr Gweithredol y Grŵp
Cyfarwyddwr Recriwtio
Cyfarwyddwr Cyswllt (Recriwtio)
Rheolwr Recriwtio Ymgeiswyr
Is-ymgynghorydd Recriwtio
Rheolwr Gyfarwyddwr
Uwch Gydymaith (Partneriaethau Rhyngwladol)
Uwch Gydymaith (Partneriaethau Addysg Uwch)
Uwch Gydymaith (STEM a Dysgu Proffesiynol)
Cyfarwyddwr Addysgu a Dysgu
Rheolwr Rhaglen Tiwtora
Rheolwr Addysgu Oedolion
Uwch-reolwr Digidol
Rheolwr Brand a Dylunio
Rheolwr Busnes a Phobl
Rheolwr Cynorthwyol (Cyllid a Rheolaeth)
Pennaeth Lles