e-Ddysgu a thechnoleg addysg yn Equal Talent Partners

Os ydych chi’n rheolwr prosiect, yn arbenigwr pwnc, yn ddylunydd addysgol neu’n ddatblygwr, bydd ein tîm e-Ddysgu a thechnoleg addysg wrth eu bodd i glywed gennych.

Rydym yn recriwtio’r doniau e-Ddysgu a thechnoleg addysg canlynol:

 • Awduron cyrsiau
  Datblygwyr
 • Dylunwyr Cyfarwyddiadol
 • Dylunwyr Addysgu
 • Rheolwyr Prosiect
 • Arbenigwyr pwnc (gan gynnwys ymarferwyr addysgu)

Gweler ein swyddi gwag cyfredol yma.

Cysylltwch â aelod o’n tîm yma.

Ymunwch â’n cronfa talent yma.

Mae cleientiaid e-Ddysgu a thechnoleg addysg yn cynnwys:

 • Cwmnïau technoleg addysg
 • Llywodraethau (gweinidogaethau addysg)
 • Prifysgolion
 • Gwasanaethau gwella ysgolion
 • Byrddau arholi
 • Ysgolion cynradd, uwchradd, ADY ac Annibynnol
 • Colegau Addysg Bellach (AB)
 • Academïau ac Ymddiriedolaethau Aml-Academi

Os ydych chi’n chwilio am dalent e-Ddysgu neu technoleg addysg, dywedwch wrthym am eich rôl(au) yma.