Beth rydym yn wneud

Rydym yn cefnogi arweinwyr ymroddedig i gael mynediad at gyfleoedd i symyd ymlaen er mwyn cael yr effaith fwyaf.

Rolau arweinyddiaeth
 • Cyfarwyddwyr Addysg
 • Deoniaid / Deoniaid Cynorthwyol
 • Penaethiaid Gweithredol / Prif Weithredwyr
 • Penaethiaid / Prifathrawon
 • Dirprwy Benaethiaid
 • Penaethiaid Cynorthwyol
 • Rheolwyr Busnes / Prif Swyddogion Cyllid
 • Swyddogion Gwella Ysgolion
 • Cynghorwyr Cwricwlwm
 • Ymgynghorwyr Addysg

Rydym yn galluogi sefydliadau addysgu i sicrhau’r arweinwyr gorau i yrru perfformiad uchel a chodi cyrhaeddiad.

Sefydliadau
 • Llywodraethau
 • Awdurdodau lleol
 • Gwasanaethau gwella ysgolion
 • Ysgolion
 • Colegau Addysg Bellach
 • Academïau
 • Ymddiriedolaethau Aml-Academi
 • Ysgolion annibynnol
 • Ysgolion rhyngwladol
 • Prifysgolion / Sefydliadau Addysg Uwch

Rydym yn cyflogi arweinwyr. Sut gall Equal helpu?

Rydym yn cyflogi arweinwyr. Sut gall Equal helpu?
Step 1 Deall eich ysgol a'ch swyddi

Er mwyn denu’r gweithwyr proffesiynol addysgu ac arwain gorau, rydym yn sicrhau ein bod yn deall eich ysgol, eich diwylliant a’ch nodau. Dywedwch ychydig mwy wrthym.

Step 2 Cytuno ar y dull gorau

Byddwn yn gweithio gyda chi i gytuno ar strategaeth ar gyfer llwyddiant, gan ein galluogi i penodi chi fel cyflogwr o ddewis, gan gyflawni eich nodau recriwtio, cadw a datblygu.

Step 3 Yr Ymgyrch

Byddwn yn defnyddio hysbysebu digidol ac allgymorth i adeiladu diddordeb a gyrru ceisiadau.

Step 4 Y Chwiliad

Byddwn o hyd yn ategu ein hymdrechion digidol gyda recriwtio arbenigol wedi’i dargedu i ddod o hyd i’r ymgeiswyr gorau ac i ymgysylltu â nhw.

Step 5 Rhestr hir a rhestr fer

Byddwn yn llunio rhestr fer o’r ymgeiswyr gorau trwy adolygu ceisiadau, cynnal cyfweliadau ffôn & fideo, a chynnal asesiadau ymddygiad & chymhwysedd.

Step 6 Cyd-drefnu cyfweliadau

Byddwn yn gweithio gyda chi a’r ymgeiswyr gorau i gyd-drefnu cyfweliadau, dod o hyd i’ch ffit perffaith a thrafod adborth.

Step 7 Y cynnig a'r contractio

Byddwn yn cyfathrebu cynigion ac yn cefnogi’r proses o gwblhau contractau.

Step 8 Fetio, cydymffurfio a diogelu plant

Lle hoffech chi i ni gwneud, bydd ein tîm cydymffurfio yn camu i mewn i gefnogi prosesau gwirio cyn cyflogi.

Step 9 Paratoi, cynefino a chefnogaeth

Byddwn yn helpu chi a’ch cydweithiwr newydd gyda’u proses adleoli, eu dyddiau cyntaf a’u cefnogaeth barhaus ymhell i’r dyfodol.