Ewch yn fyd-eang gydag Equal Talent Partners

Rydym yn gweithio’n agos gydag ysgolion rhyngwladol ar draws y byd i sicrhau talent addysgu rhagorol

Rydym yn recriwtio’r canlynol ar gyfer ysgolion rhyngwladol:

 • Arbenigwyr Blynyddoedd Cynnar
 • Athrawon Ysgol Gynradd
 • Athrawon Ysgol Uwchradd
 • Prifathrawon
 • Aelodau eraill o’r uwch tîm arwain
 • Rheolwyr Busnes / Prif Swyddogion Cyllid
 • Ymgynghorwyr Addysgol
 • Arbenigwyr e-Ddysgu

I ble allwn i fynd?

 • Awstralia
 • Canada
 • China
 • Hong Kong
 • Seland Newydd
 • Qatar
 • Singapore
 • Saudi Arabia
 • Sbaen
 • Emiradau
 • Arabaidd Unedig

Rydw i am ddysgu dramor. Beth ddylwn i wneud?

Rydw i am ddysgu dramor. Beth ddylwn i wneud?
Step 1 Ymuno â cronfa talent Equal

Cliciwch yma i ddod yn rhan o’n tîm addysgu rhyngwladol!

Step 2 Siarad gyda'n ymgynghorwyr

Rydym ni yma i helpu chi. Cysylltwch â ni heddiw!

Step 3 Gwnewch gais i un o'n rolau

yd yn oed os nad ydych yn ei weld ar ein bwrdd swyddi, bydd gan ein hymgynghorwyr y rôl iawn i chi.

Step 4 Diweddarwch eich CV

Byddwn yn helpu chi i roi eich troed orau ymlaen i ysgolion rhagorol ar draws y byd!

Step 5 Curo'ch cyfweliadau!

Dyma’ch amser i ddisgleirio! Byddwn yno i helpu chi i baratoi ymlaen llaw a chael ôl-drafodaeth.

Step 6 Derbyn cynnig ac addysgu dramor!

Rydych wedi cael y swydd a byddwn yn cefnogi chi wrth i chi gynllunio symud! Byddwch bob amser yn rhan o deulu Equal ac yn cael mynediad i ein cymorth