Trwy Glinig Gyrfaoedd Equal rydym yn:

 • Creu cynlluniau dilyniant gyrfa pwrpasol ar gyfer holl aelodau newydd Equal.
 • Cefnogi holl aelodau’r tîm addysgu a chymorth addysgu trwy gydol eu lleoliadau gyda Equal.
 • Rhoi mentoriaeth ac arweiniad i Athrawon Newydd Gymwys (ANG).
 • Cyflwyno cyngor gyrfaol ac Addysgu Uwch i ymadawyr ysgol a choleg.
 • Cynnig gwybodaeth, cyngor ac arweiniad am ddim i bob ymadawr ysgol a graddedig prifysgol sy’n ystyried ymuno â’r proffesiwn addysg.
 • Cefnogi geiswyr gwaith a newidwyr gyrfa i weld sut y gall ein hyfforddiant a’n cyflogaeth eu cefnogi.
 • Gweithio gyda phartneriaid i ddarparu adolygiadau CV a chymorth sgiliau cyfweld i geiswyr gwaith.

Adnoddau & arweiniad

Yn ogystal â swyddi a hyfforddiant, rydym yn galluogi chi i gael gafael ar yr adnoddau a'r arweiniad cywir.

Gyrfaoedd

Porwch ein bwrdd swyddi ar gyfer rhai o'n rolau diweddaraf. Fodd bynnag, peidiwch ag anghofio bod cymaint o rai eraill ar gael gennym. Mae'n werth siarad â'n tîm os na fyddwch chi'n dod o hyd i'r hyn rydych chi'n chwilio amdano'n syth!

Ymuno â'n Cronfa Talent

Ydych chi am gael eich hysbysu pan ddaw rôl addas ar gael? Ymunwch â'n Cronfa Talent heddiw!

Cyflogi Nawr

Dywedwch wrthym am eich swyddi gwag a byddwn yn cyflwyno chi i ymgeiswyr cymwys.

Cysylltwch â ni

Am fwy o wybodaeth ac i weld sut gallwn cefnogi chi, cysylltwch yn uniongyrchol neu llenwch y ffurflen ganlynol:
  Newyddion diweddaraf

  Edrychwch ar rai o'n newyddion diweddaraf isod!