Isafswm cyfradd tâl newydd ar gyfer athrawon cyflenwi cymwys!

O fis Medi 2023, bydd pob athro cyflenwi sy’n gweithio gyda Equal yn cael isafswm o £157.66 y diwrnod (yn cael ei dalu’n fisol neu’n wythnosol drwy TWE) cyfwerth â £30,742 y flwyddyn.

Mae Equal Education Partners yn cael ei argymell gan gytundeb fframwaith newydd Llywodraeth Cymru a’r fframwaith NPS ar gyfer staff cyflenwi yng Nghymru ar draws pob un o’r 22 awdurdod lleol.

 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am hyn neu os hoffech weithio gyda Equal Education Partners, yr asiantaeth addysgu foesegol Cymru gyfan, cysylltwch â ni ar 01554 777749, 01792 686277 neu 02920 697129, neu e-bostiwch hello@equaleducationpartners.com