Symudwch ymlaen yn eich gyrfa gyda ni

Rydym yn cyflwyno gweithwyr proffesiynol addysgu a chymorth addysgu i swyddi cyflenwi dyddiol, tymor byr, hirdymor a pharhaol mewn ysgolion ar draws Cymru, yn Lloegr ac yn rhyngwladol. Rydym yn gweithio’n agos gydag ysgolion i adeiladu strategaethau Adnoddau Dynol cynaliadwy, gan eu penodi fel cyflogwyr o ddewis i gyflawni eu nodau recriwtio, cadw a datblygu.

Rydym yn cynnig cyfraddau cyflog sy’n arwain y farchnad o’r diwrnod cyntaf ac mae gennym ystod eang o swyddi ar gael trwy gydol y flwyddyn academaidd. Mae ein hymgynghorwyr yn rhagweithiol wrth sicrhau cyfleoedd rhagorol i aelodau tîm o safon uchel ac yn gefnogol i gleientiaid ac ymgeiswyr

Bwrdd swyddi Equal

Ymwelwch â'n Bwrdd Swyddi i weld rolau hirdymor a pharhaol sydd ar gael gyda Equal. Mae nifer o'n rolau heb eu rhestru felly mae'n werth ffonio ni hefyd!

Ymuno nawr

Byddwch y cyntaf i gael gwybod am ein holl swyddi gwag trwy ymuno â'n cronfa talent heddiw - llenwch ffurflen neu siaradwch â'n hymgynghorwyr

Cyflogi nawr

Sicrhewch mynediad i staff o ansawdd uchel ar gyfer eich sefydliad addysg heddiw! Dechreuwch eich chwiliad, gyda chefnogaeth ein hymgynghorwyr ymroddedig.

Yr Academi

Nid dod o hyd i swyddi yw'r unig peth rydym yn wneud. Rydym yn cefnogi dilyniant gyrfaol hefyd. Mae ein cynnig dysgu proffesiynol yn y gorau yn ein sector ac mae'n ar gael i holl aelodau ein tîm.

Pam ddylai addysgwyr weithio gyda Equal?

Pam ddylai addysgwyr weithio gyda Equal?
Reason 1 Cyfraddau Tâl Ardderchog
 • Isafswm o £27,018 y flwyddyn ar gyfer athrawon cymwys o’r diwrnod cyntaf
 • Telir pob Cynorthwyydd Addysgu uwchlaw’r Cyflog Byw
 • Rydym yn talu’n uniongyrchol trwy gynllun Talu Wrth Ennill (nid ydym yn defnyddio cwmnïau ymbarél costus)
Reason 2 Dysgu Proffesiynol
 • Hyfforddi a mentora ar gael i holl aelodau’r tîm
 • Cyrsiau Datblygiad Proffesiynol Parhaus wedi’u hariannu gan Equal Talent Partners
 • Cyfleoedd rhwydweithio a chymorth ar gael i holl aelodau’r tîm
Reason 3 Cefnogaeth Ymroddedig
 • Rydym yn mabwysiadu dull wedi’i bersonoli, gan ddod i adnabod pob aelod o’r tîm
 • Bydd ein Rheolwyr Recriwtio yn eich cefnogi o ddydd i ddydd
 • Rydym bob amser ar gael trwy ein gwasanaeth y tu allan i oriau
Reason 4 Cyfleoedd Eang
 • Rydym yn recriwtio staff adysgu a chymorth addysgu ar gyfer dros 100 o ysgolion a cholegau
 • Rydym wedi ein hargymell gan Lywodraeth Cymru i bob ysgol yng Nghymru
 • Rydym wedi ein hargymell ledled Lloegr gan yr Adran Addysg
Reason 5 Hyblygrwydd
 • Byddwn yn gweithio gyda chi i gyflawni eich amcanion a chyflawni’ch uchelgeisiau proffesiynol, yn y tymor byr ac yn y tymor hir
 • Gweithiwch gymaint neu gyn lleied ag y dymunwch – gadewch i ni gwybod eich argaeledd ddiweddaraf ac fe ddown o hyd i waith addas i chi
Reason 6 Dilyniant Gyrfaol
 • Rydym yn rhagweithiol wrth sicrhau swyddi hirdymor a pharhaol i’n staff addysgu a chymorth addysgu
 • Rydym yn galluogi staff addysgu a chymorth addysgu i adeiladu perthnasoedd pwysig ar draws amrywiaeth eang o ysgolion a cholegau

Newyddion diweddaraf

Edrychwch ar rai o'n newyddion diweddaraf isod!